Livrare expres

Livrare gratuită

Comenzi mai mari de 150 Lei
Menu

Coș de cumpărături 0 Lei 0

NOU Prețurile includ TVA.

Data: 12.10.2015

Stimați clienți,

Stimați parteneri,

 

Documentul de mai jos conține informații generale privind modul în care procesăm informațiile dvs. personale.

În ceea ce privește o nouă legislație a Uniunii Europene, textul conținut în acest document a fost elaborat de comun acord cu Parlamentul European (UE) și cu Directiva Comisiei nr. 2016/679. Directiva se referă la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, luând în considerare partajarea gratuită a acestor informații și anularea Directivei 95/46 / ES (GDPR - Regulamentul general privind protecția datelor) din 27 aprilie 2016.

Pentru a obține cât mai multă claritate, textul este pregătit într-o formă de întrebări și răspunsuri.

 

Veți învăța informațiile în următoarele secvențe:

1 Cine este administratorul dvs. de date personale?. 1

2 În ce scop avem nevoie de datele dvs. personale?. 1

3 Care sunt interesele noastre autorizate?. 1

4 Cum au fost obținute datele cu caracter personal?. 1

5 Ce categorii de date personale sunt procesate?. 1

6 Care este baza legislativă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?. 1

7 Să transmitem informațiile personale unui alt subiect?. 1

8 Să furnizăm informațiile personale țărilor terțe sau organizațiilor internaționale?. 1

9 Pentru cât timp stocăm datele personale?. 1

10 Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți aplica? 1

11 Informațiile dvs. personale sunt evaluate automat?

Prin prezenta, vă prezentăm informațiile generale pe care suntem obligați să le furnizăm ca administrator de date cu caracter personal.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la tratarea datelor cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați.

1       Cine este administratorul dvs. de date personale?

Administratorul este o persoană care (în mod independent sau în colaborare cu ceilalți) definește scopurile și ia decizii cu privire la modul în care datele dvs. personale trebuie tratate. Administratorul dvs. de date personale este următoarea companie:

MAGSY RO SRL, Santăului 27, 410144 Oradea, Bihor, RO

Puteți contacta administratorul folosind adresa de e-mail: office@magsy.ro

2       În ce scop avem nevoie de datele dvs. personale?

Administratorul procesează datele personale după cum urmează:

·         Furnizarea de închidere și de completare ulterioară a obligației contractuale între administrator și dvs. (articolul 6, secțiunea 1, litera b) din GDPR). Din această relație apar și alte obligații legale; din acest motiv, administratorul trebuie, de asemenea, să vă proceseze informațiile personale în acest scop (articolul 6, secțiunea 1, litera c) din GDPR);

·         Protecția intereselor sale autorizate (articolul 6, secțiunea 1, litera f) din GDPR) a fost înțeleasă ca fiind, mai presus de toate, scopuri de marketing. Pentru a vă asigura că administratorul adaptează în cel mai bun caz informațiile de afaceri și oferta produselor sale la nevoile dvs., va trebui să obțină consimțământul dvs. fără echivoc (articolul 6, secțiunea 1, litera a) din GDPR) pentru acest scop de procesare.

În general, furnizarea de date cu caracter personal administratorului este o cerință legală și contractuală. În ceea ce privește furnizarea de date cu caracter personal în scopuri de marketing care nu reprezintă îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale ale administratorului, este necesară aprobarea dumneavoastră. În cazul în care aprobarea dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing nu este acordată administratorului, aceasta nu înseamnă că, în consecință, administratorul refuză să vă furnizeze produsul sau serviciul pe baza unui contract.

3       Care sunt interesele noastre autorizate?

Datele dvs. personale sunt procesate de administrator pentru a-și proteja și interesele autorizate. Mai presus de toate, interesele autorizate de administrator includ completarea corectă a tuturor obligațiilor contractuale ale administratorului, completarea corectă a tuturor obligațiilor legale ale administratorului, marketingul, administrarea afacerilor și protecția proprietății și, nu în ultimul rând, asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile.

4       Cum au fost obținute datele cu caracter personal?

Administratorul a obținut datele dvs. personale direct de la dvs., și anume din formularele completate, comunicările sau contractele încheiate. În plus, datele dvs. personale pot proveni și din resursele publice, registrele, înregistrările precum registrul comerțului, registrele debitorilor, registrele de profesii etc. Mai mult, există posibilitatea ca administratorul să primească datele de la terțe părți cu care cooperează, autorizați să acceseze și să proceseze informațiile dvs. personale. De asemenea, informațiile ar putea fi obținute de pe internet, unde ați fi putut publica datele de unul singur.

5       Ce categorii de date personale sunt procesate?

Pentru a vă asigura de satisfacția dvs. pe baza unei îndepliniri adecvate a angajamentelor dvs., a oferi obligații legale, pentru a vă asigura servicii personalizate de ofertă și servicii de administrare, precum și pentru toate scopurile menționate mai sus, administratorul procesează următoarele categorii de date personale:

·         Date generale de identificare - numele, prenumele, adresa poștală (livrare);

·         Informații de contact - număr de telefon și adresă de e-mail;

·         pagina Web de unde un client a vizitat pagini web MAGSY;

·         Adresa IP;

·         Data și ora accesului;

·         Posibilă întrebare pentru vizitatori;

·         Vizitator de pagini web - informații despre browser și sistem de operare.

6       Care este baza legislativă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Procesul de legitimare este dat de articolul 6, secțiunea 1 din GDPR. Conform prevederii, prelucrarea este legală în cazul în care este indispensabilă pentru a umple contractul, pentru a respecta obligațiile legale ale administratorului, pentru a proteja interesele autorizate ale administratorului sau când datele sunt tratate pe baza unei aprobări pe care ne-ați dat-o.

7       Să transmitem informațiile personale unui alt subiect?

Informațiile personale pot fi cunoscute angajaților noștri și următoarelor companii care au cooperat:

·         Biroul de contabilitate externă;

·         Transportatorul în cauză;

·         Administratori de sisteme informatice.

Am încheiat contracte cu toți acești colaboratori și companii. Contractele le obligă să vă trateze datele personale obținute într-un mod dat de regulamentul GDPR.

Prin urmare, din punctul de vedere al obligațiilor legale, trebuie să furnizăm informațiile personale organizațiilor guvernamentale, cum ar fi administratorii fiscali, instanțele, organele de urmărire penală sau organele de supraveghere a pieței de capital.

8       Să furnizăm informațiile personale țărilor terțe sau organizațiilor internaționale?

Nu vom transmite datele dvs. personale către țări din afara Uniunii Europene și / sau pe piața europeană.

9       Pentru cât timp stocăm datele personale?

Vom salva datele personale numai pentru o perioadă necesară procesării lor. După expirarea perioadei, le vom face anonime sau vor fi eliminate într-un mod sigur și ireversibil, pentru a preveni folosirea lor necorespunzătoare.

10    Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți aplica?

Administratorul se străduiește să vă proceseze datele în mod corespunzător și, mai presus de toate, în siguranță. Vă garantăm drepturile descrise în acest articol. Puteți aplica acest lucru la administrator.

Puteți aplica drepturile dvs. într-un formular scris, pe care îl trimiteți fie la adresa de e-mail, fie la adresa poștală, conform prevederilor din secțiunea 1.

Toate comunicările și comentariile referitoare la drepturile pe care le aplicați sunt furnizate de administrator gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cerința dvs. nu este rezonabilă sau suficient de evidentă, mai ales dacă este repetată, administratorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă ținând cont de costurile de administrare aferente informațiilor furnizate. În cazul cerințelor repetate de furnizare a copiilor datelor cu caracter personal prelucrate, administratorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă adecvată pentru costurile de administrare suportate din acest motiv.

Administratorul va da comentarii și posibile informații cu privire la măsurile luate în termenul cel mai scurt posibil, cel târziu în termen de o lună. Dacă este necesar, în cazul unei complexități și al unui număr mare de cerințe, administratorul are dreptul să prelungească termenul cu două luni. În ceea ce privește extensia și raționamentul acesteia, veți fi informat de către administrator.

10.1    Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale

Aveți dreptul la informații de către administrator dacă datele dvs. personale sunt prelucrate sau nu. În caz contrar, aveți dreptul să solicitați informațiile de la administrator, în special în ceea ce privește identitatea și datele de contact ale administratorului, adjunct și, eventual, reprezentant pentru protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, trebuie furnizate informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date personale, destinatarii, categoriile de destinatari ai datelor personale, administratorii autorizați, liste cu drepturile dumneavoastră, posibilitățile de contactare a Oficiului pentru protecția datelor personale, resursele de date personale prelucrate.

În cazul în care administratorul este dispus să proceseze mai departe informațiile dvs. personale, pentru alt scop decât cel pentru care a fost primit, acesta vă va oferi, înainte de prelucrarea ulterioară în cauză, informațiile despre acest scop, precum și alte informații relevante.

Informațiile care vi se oferă în ceea ce privește această cerere corectă sunt deja conținute în acest text. Cu toate acestea, acest lucru nu vă împiedică să vă cereți mai mult.

10.2    Dreptul la accesul datelor dvs. personale

Aveți dreptul la informații de către administrator dacă datele dvs. personale sunt prelucrate sau nu. În cazul în care datele sunt procesate, aveți acces la următoarele informații: scopuri de procesare, categorii de date cu caracter personal, categorii și / sau destinatari, timp pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, informații despre drepturile dumneavoastră (adică drepturile de necesită acțiuni de corectare / ștergere a erorilor, limitări de procesare, opoziție împotriva acestei procesări), dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, informații sursă de date cu caracter personal, informații privind luarea deciziilor automate și profilarea acestora, precum și informațiile cu privire la procedura utilizată. De asemenea, informațiile care se referă la sensul și consecințele așteptate de la o astfel de procesare către dvs., informații și garanție, în cazul în care datele sunt predate unor terțe persoane sau organizații internaționale, intră în această categorie. Aveți dreptul să preluați copii ale datelor dvs. personale procesate. Cu toate acestea, drepturile altor persoane nu pot fi afectate de dreptul dvs. de a obține copii adecvate.

10.3    Dreptul de a corecta erorile

În cazul în care, de exemplu, modificați adresa dvs. rezidențială, numărul de telefon sau orice alt fapt considerat drept informații personale, aveți dreptul să apelați la administrator pentru a schimba datele personale pe care le procesează. În plus, aveți dreptul să completați datele dvs. personale incomplete, chiar și sub forma unei declarații suplimentare.

10.4    Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

În anumite situații definite, aveți dreptul să solicitați ștergerea de informații personale de la administrator. Aceasta se întâmplă de ex. în situațiile în care informațiile prelucrate nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus. După ce timpul necesar a trecut, administratorul șterge automat datele dvs. personale. Cu toate acestea, puteți contacta administratorul cu privire la cerința dvs. în orice moment. După aceasta, cerința dvs. va fi supusă unui proces de evaluare individuală. În ciuda dreptului dvs. de a șterge datele, administratorul poate fi obligat sau poate avea un interes autorizat să vă păstreze informațiile personale. Vă vom informa despre procesarea cerințelor dvs. în detaliu.

10.5    Dreptul la limitările procesării

Administratorul tratează informațiile dvs. personale doar la minimul necesar. Cu toate acestea, în cazul în care considerați că administratorul, de ex. depășește scopurile menționate mai sus, puteți depune o cerință care să precizeze că doriți ca prelucrarea datelor dvs. personale să aibă doar scopuri legislative minime. De asemenea, puteți solicita blocarea datelor dvs. personale. Apoi, cererea dvs. este supusă unei evaluări individuale și veți fi informat cu privire la prelucrarea acesteia în detaliu.

10.6    Transferabilitatea datelor este corectă

În cazul în care doriți ca administratorul să vă dea datele personale unui alt administrator sau unei alte companii, administratorul va transmite datele dvs. unui subiect definit de dvs. într-un format adecvat. Aceasta se aplică situațiilor în care actele administratorului nu sunt limitate de legislația în vigoare sau de orice alte obstacole importante.

10.7    Dreptul de a face o obiecție și dreptul de a lua o decizie automată individuală

Dacă credeți sau ați descoperit că administratorul își desfășoară activitatea de prelucrare a datelor dvs. personale în dezacord cu principiile dvs. private și de protecție a vieții personale sau dacă credeți că administratorul acționează în dezacord cu legislația în vigoare (cu privire la faptul că informațiile dvs. personale sunt prelucrate de către administratorul care se bazează pe interese publice sau autorizate sau este procesat în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare sau în scopuri statistice sau scopuri de cercetare științifică sau istorică), puteți contacta administratorul și le puteți cere explicații și / sau remedierea defecțiunilor situația a avut loc.

În plus, obiecția poate fi formulată și direct, împotriva procesului de luare a deciziilor și a procesului decizional automatizat.

10.8    Dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Puteți contacta în orice moment un organism de supraveghere adecvat cu inițiativa sau reclamația dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale.

10.9    Dreptul de a retrage un consimțământ

O aprobare acordată în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale poate fi retrasă în orice moment. Acest lucru se poate face într-o formă scrisă care va fi trimisă fie la adresa de e-mail, fie la adresa de corespondență menționată în secțiunea 1.

11    Informațiile dvs. personale sunt evaluate automat?

Informațiile dvs. personale nu sunt evaluate automat. Nu este utilizat în procesul de luare a deciziilor sau în procesul decizional automat în ceea ce privește activitățile de marketing ale administratorului.

Abonare noutăți

Nu pierdeți nici o reducere

Indicăm toate prețurile cu TVA-ul inclus.


Copyright 2015 SC MAGSY RO SRL |

Master Card Paysec Visa

Termeni și condiții

S.C. MAGSY RO S.R.L.
Santăului 27
410144 Oradea, județul Bihor
România

Nr. R.C.: J05/1744/2014
CIF.: RO33802027

1. INFORMATII  DESPRE  SITE

Site-ul web e-shop.magsy.ro este administrat de S.C. MAGSY RO S.R.L. cu sediul social in   localitatea Homorog, Ferma 8, jud. Bihor, cu numar de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti  J05/1744/2014, CUI 33802027, capital social subscris si varsat de 200 lei. Site-ul e-shop.magsy.ro comercializeaza produse doar pe teritoriul Romaniei.

2. ACCEPTAREA CONDITIILOR

Utilizarea site-ului e-shop.magsy.ro, logarea cat si accesul la serviciile oferite reprezintă o acceptare din  partea dumneavoastră a termenilor si conditiilor de confidentialitate detaliate mai jos, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora. Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii si Conditiile pentru utilizarea Site-ului pentru a le putea consulta in orice moment.
 
In situatia in care nu sunteţi de acord cu aceste  condiţii, va solicitam sa nu utilizaţi site-ul nostru de internet.
 
e-shop.magsy.ro isi rezervă dreptul de a actualiza şi/sau revizui Termenii si Conditiile in orice moment fara o notificare prealabila, tocmai de aceea, va solicitam  să urmăriţi în mod periodic eventualele modificări.

3. DREPTURILE DE AUTOR

Informatiile publicate pe e-shop.magsy.ro apartin Site-ului, prin urmare, aceste informatii nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metoda fara acordul scris acordat in prealabil al reprezentantului legal al societatii MAGSY RO SRL care administreaza Site-ul. Nerespectarea acestor conditii se pedepseste conform legii in vigoare. Orice incalcare a drepturilor de autor poate fi sesizata pe adresa de mail office @ magsy punct ro 

4. INCHEIEREA CONTRACTULUI

Odata cu inregistrarea unui comenzi pe site-ul e-shop.magsy.ro, cumparatorul/clientul este de acord cu modalitatea de comunicare utilizata de societate MAGSY RO SRL – administrator site-, respectiv prin telefon sau email.
Incheierea contractului are loc numai in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterii confirmarii automate de primire a acestei comenzi.
 
Emiterea automata a confirmarii de primire a comenzii NU echivaleaza cu incheierea contractului intre vanzator si cumparator.
 
Dupa plasarea comenzii,  pentru motive justificate, vanzatorul isi rezerva dreptul de a anula comanda consumatorului/cumparatorului , fara o notificare prealabila, iar acesta va primi înapoi banii încasati de societatea MAGSY RO SRL, in termen de 14 zile. Totodata, ne rezervam dreptul de a modifica cantitatea produselor din comanda, in functie de disponibilitatea acestora in stoc.
 
Ofertele si preturile afisate pe site-ul e-shop.magsy.ro sunt valabile maxim 12 ore.
 
Livrarea produselor se poate face intr-un interval de minim de 24 ore si maxim 90 de zile, din momentul in care s-au validat toate detaliile comenzii (modalitate de plata)
 
Toate informatiile/modalitatile folosite pentru descrierea bunurile pe Site nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare, livrare, stocuri, preturi.
Produsele sunt disponibile in limita stocului.

5. LIMITARE RASPUNDERE e-shop.magsy.ro

 Site-ul e-shop.magsy.ro, precum si orice software utilizat in cadrul acestuia sunt furnizate  in modalitarea in care se gasesc si atat cat sunt disponibile , fără nici un fel de garantii, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garantii implicite de comercializare, adaptarea la o anumită utilizare sau neîncălcarea Termenilor.
 
Nu ne asumam răspunderea pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea site-ului e-shop.magsy.ro, in tot sau in parte.

6. ANULARE COMANDA

e-shop.magsy.ro (administrat de SC MAGSY RO SRL) si furnizorii sai nu isi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare referitor la preturile, caracteristicile sau imaginile produselor. In cazul in care o comanda nu poate fi onorata din cauza unor astfel de erori, e-shop.magsy.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda respectiva fara o notificare prealabila.
MAGSY RO S.R.L. face toate eforturile in a furniza informatii corecte despre pretul si caracteristicile produselor. Este posibil ca unele preturi sa fie eronate. In cazul inregistrarii unei comenzi cu un pret derizoriu, MAGSY RO are dreptul sa anuleze comanda Cumparatorului.
 
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a anula comanda, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti una fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in urmatoarele situatii, si nu numai:
  • preturile efisate pe site-ul e-shop.magsy.ro sunt rezultatul unei erori materiale;
  • produsul/produsele comandata nu se mai afla pe stoc;
  • tranzactia nu a fost acceptata de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului;
  • datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte

7. GARANTII

Toate produsele sunt insotite de factura si certificat de garantie (producator sau vanzator).
 
Pierderea certificatului de garantie sau a facturii duce la pierderea garantiei. Nu eliberam duplicate pentru certificatul de garantie.

8. LITIGII

Eventualele litigii în legătură cu executarea contractului vor fi rezolvate intre vanzator si consumator/client pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile putându-se adresa instanţei de judecată competente de la sediul comerciantului/vanzatorului S.C. MAGSY RO S.R.L., respectiv Judecatoria Oradea.

Despre platile prin card
 
Sistemul de plata on-line este dezvoltat de catre C Solution S.R.L. si presupune efectuarea platilor prin intermediul cardurilor intr-un mediu securizat. Platile on-line efectuate pe site-ul nostru beneficiaza de protocolul de securitate 3D Secure (Verified by Visa şi MasterCard Secure Cod). 3D Secure inseamna o noua abordare globala a autentificarii cumparatorilor si vanzatorilor in tranzactii sigure pe Internet. Aceasta masura de siguranta presupune redirectionarea utilizatorului in momentul efectuarii platii pe o pagina securizata unde inregistrarea fiecarui detinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).
 
In vederea finalizarii tranzactiei in conditii optime va trebui sa furnizati: -Numele posesorului de card -Codul cardului (cele 4 grupe de cifre mentionate pe fata cardului, fara spatii) -Data expirarii cardului -Codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscriptionate pe banda cu semnatura) Tranzactiile se vor efectua in lei, indiferent de cardul Dvs, in conditiile agreate cu Banca emitenta a cardului Dvs. Pentru efectuarea tranzactiei pe site-ul nostru, nu se percepe niciun comision suplimentar. Procesarea datelor de card se face pe serverele C Solution S.R.L.. Site-ul nostru nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.
 
Retur produse

Returul produselor se accepta conform termenilor si conditiilor mentionati mai jos si sunt in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Produsele care fac obiectul comenzilor incheiate online, pot fi returnate, fara invocarea vreunui motiv intr-un termen de 14 zile de la data primirii acestora; inainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile calendaristice incepand de la ziua in care intra in posesia fizica a produsului.
 
Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator. Iti recomandam pastrarea ambalajului original pentru protejarea integritatii produselor.
  • produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat;
  • consumatorul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii acestora, conform art. 14, alin. 3 din OUG 34/2014.
  • vanzatorul va rambursa contravaloarea produsului in maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data informarii
 
e-shop.MAGSY.RO de catre Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract si acceptarea returului.
e-shop.MAGSY.RO va putea amana rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vandut sau pana la primirea unei dovezi conform careia acesta a fost expediat, in cazul in care e-shop.MAGSY.RO nu s-a oferit sa recupereze el insusi produsul (se va lua data cea mai recenta).

Te rugam sa ne notifici in scris pe email: office@magsy.ro, privind hotararea ta de a returna un produs, cel tarziu in a 14-a zi calendaristica de la data ridicarii / primirii produsului. Solicitarile formulate dupa aceasta perioada nu sunt luate in considerare.
Returul produselor se poate face prin aducerea produselor la sediul nostru sau prin trimiterea acestora printr-o firma de curierat rapid, Fan Courier sau UrgentCargus.

Suma de bani aferenta produselor returnate se va restitui ulterior verificarii produselor dupa stabilirea de comun acord a modalitatii de restituire sau conform procedurilor legale. Coletele care sunt trimise cu ramburs (sistem de expediere conform caruia destinatarul este obligat, la primire, sa achite expeditorului contravaloarea aferenta) nu sunt acceptate.

Pentru comenzile platite cu cardul suma se returneaza pe acelasi card folosit la tranzactionare, in decurs de 1-30 de zile de la acceptarea returului.

Procedura returnarii produselor:

In privinta returului, produsele pot fi aduse personal sau prin reprezentant la sediul nostru (DN79 – Ferma 8, Homorog, jud. Bihor) ori pot fi trimise prin curierat rapid catre adresa indicata anterior (puteti apela la Fan Courier (telefon: 021-9336) sau UrgentCargus (telefon: București: 021 - 9330 / Provincie: 021 - 9282);

Dupa preluarea si verificarea produselor vei fi contactat/a privind desfasurarea si finalizarea acestei procedure.
In cazurile in care produsele returnate prezinta deteriorari sau sunt incomplete, prezinta urme de uzura, zgarieturi, lovituri, socuri electrice, accesorii lipsa, ne rezervam dreptul de a opri o suma din valoarea produsului (valoare cu TVA), suma ce va fi comunicata dupa evaluarea prejudiciilor aduse.

De asemenea, ne rezervam dreptul de a refuza acceptarea returului in situatia unor abuzuri (returnari repetate).
Te rugam sa verifici integritatea fizica a coletelor in momentul in care le primesti de la Fan Courier sau Cargus in prezenta curierului si sa ceri intocmirea unui proces verbal de constatare a daunelor daca produsele prezinta urme de deteriorare. Orice reclamatie ulterioara nu va fi luata in considerare.

*In cazul persoanelor juridice ne rezervam dreptul de nu a accepta retur produse aduse pe comanda speciala sau a celor care se vand intr-un numar foarte mic.

Programul pentru clientii ce doresc returnarea personala la sediul nostru si nu prin intermediul unei firme de curierat se gaseste pe pagina de contact. 
 
Protectia datelor
 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru administrat de SC MAGSY RO SRL, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor in vederea facturarii produselor comandate.
 
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate. Refuzul dvs. determină anularea comenzii.
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator in scopul livrarii produselor şi sunt comunicate numai de catre Dumneavoastra. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Reclamatii, la adresa de e-mail office[at.]magsy.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Numar de inregistrare ANSPDCP : 28896
 
Modalitati de plata: numerar, ordin de plata, cu cardul online. (Cardurile acceptate sunt VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro))
 
Modalitati de livrare: curieri rapid sau ridicarea de la sediul social propriu.
e-shop.magsy.ro nu vinde in strainatate

Descarca

Efectuăm livrarea cu curier verificat.

Curier rapidRidicare personală

Oferim următoarele metode de plată

COD: RambursCARD: Plata cu cardulPI: Ordin de plată